Výsledky programů:
Úspora nákladů
od 6% do 15%
Žádné automatické zvyšování obecných sazeb (v průměru 5,6% ročně od roku 1998)
Jednotná dopravní sazba za kusové zásilky
Jediný, stálý soubor provozních pravidel pro všechny zásilky, všech dopravců
a všechny druhy dopravy

Co můžete očekávat?
Vám můžeme říci, na základě analýzy Vašeho logistického programu.

Je to zdarma a k ničemu se nezavazujete.

Kontaktujte nás
a můžeme začít.

AZ—LOG se zaměřuje na vytvoření základního nosného programu ke snížení nákladů, zlepšení služeb a získání konkurenční výhody.

Základní prvky našeho programu obsahují tyto základní komponenty:AZ-LOG, logistika od A do Z - © 2009