AZ—LOG nabízí řadu řešení, která pomáhají podnikům všech velikostí rychle dosáhnout lepších výsledků.
Protože naše řešení jsou individuální, každý klient získá konkrétní návrhy a výsledky. Zde je stručný pohled na některé ze způsobů,
jak jsme pomohli našim klientům.

Klient č. 1 — Národní výrobce s více distribučními centry

Výzva — Dopravní náklady byly vyšší než prognóza. Firemní oddělení dopravy potřebovalo asistenci při posuzování problémů
a hledání řešení.

Naše řešení — Provedena srovnávací analýza aktuálních cen transportů a audit příchozích a odchozích tras. Zhodnocení správného
využití a formy odchozí dopravy.

Výsledky — Analýza ukázala nevýhodné transportní sazby v rámci trhu. Nicméně, rozšířená neodsouhlasená trasa přepravce
zvyšovala čtvrtletní náklady o 150.000 CZK. Byl realizován interní systém pro správu podnikové dopravy a firemní oddělení logistiky
začalo monitorovat, měřit a pomocí funkčních nástrojů včas zjišťovat neshody a odbourávat s nimi spojené vícenáklady.

Klient č. 2 — Distributor spotřebního zboží s několika divizemi a distribučními centry

Výzva — Náklady na dopravu rostly spolu s rychlostí reakcí na zákaznické objednávky a snižováním hmotnosti zásilek.
Prvotní analýza ukázala, že mnoho divizí přepravuje své výrobky stejnému příjemci ve stejnou dobu, což způsobuje dramatický
nárůst kusových zásilek.

Naše řešení — Definovány modelové vzory dopravy, které vedly ke studii společného distribučního centra. Vytvořena specifikace
a požadavky na hlavního společného dopravce a implementován nový společný distribuční "pool" program.

Výsledky — Snížený počet dopravců a snížení počtu dodacích míst zákazníkovi za den. Snížené náklady na dopravu o 7,4%
a zároveň snížení průměrné doby dodání ze 4,1 na 2,2 dne.

Klient č. 3 — Výrobce obalů s více výrobními a distribučními centry.

Výzva Klientské oddělení služeb pro zákazníky chce začít poskytovat zákazníkům oznámení o odhadovaném času příjezdu (ETA)
u všech objednávek. Neexistuje žádný systém, jak promítnout přepravní čas dopravce do objednávacího cyklu.


Naše řešení — Vytvořena mapa standardů a služeb a vyhledávací databáze zákazníků klienta doplněná o detaily přepravní doby
od poboček klienta k jednotlivým zákazníkům. Klienti služby zákazníkům mohli pohodlně vyhledat standard služeb každého
dopravce a následně poskytnout přesný údaj ETA.

Výsledky — S rychlejším přístupem k většímu počtu úplných a přesných informací se na oddělení služeb pro zákazníky snížila
průměrná délka telefonických hovorů o více než 20 sekund. Celková spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami se zvyšuje
spolu s menším počtem čekajících na lince.

AZ-LOG, logistika od A do Z - © 2009
 
Na zkušenostech záleží...

Analyzujeme vaší situaci. Náš tým odborníků má zkušenosti a prokazatelné výsledky. Specializujeme se na cenově dostupná řešení, která se rychle projeví nižšími náklady
a lepšími službami.

Proč nás kontaktovat?

Pomoc při speciálních nebo nových projektech
Pomoc se vzrůstajícími náklady
Objektivní posouzení
a doporučení
Rychlá odezva

Kontaktujte nás pro důvěryhodné a ověřené zdroje informací